Kegiatan NUDC di Batam [September 2014]

Jumat, 29 Agustus 2014

20140819_192109

 

SAM_0702

20140821_155850

 

SAM_0704

 

SAM_0813